img-responsive
slider0
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA QUANG KHẢI
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

THÔNG BÁO
Về việc đổi tên Công ty

 

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác!

Trước hết, Công ty TNHH Tự Động Hóa Quang Khải xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý công ty trong thời gian qua.
Được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai, nay Công ty TNHH Tự Động Hóa Quang Khải xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:

 

Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên công ty (Tên giao dịch)

Công Ty TNHH Tự Động Hóa Khải Bách Khoa

Công ty TNHH Tự Động Hóa Quang Khải

Thay đổi

Tên viết tắt

KBK AUTOMATION CO., LTD

QK AUTOMATION CO., LTD

Thay đổi

Địa chỉ

Số 85A, Đường Dương Bạch Mai, KP 7, Phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số 85A, Đường Dương Bạch Mai, KP 7, Phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Không đổi

Mã số thuế

3601801803

3601801803

Không đổi

 

Điều 2. Kể từ ngày 12/07/2018, Công ty TNHH Tự Động Hóa Quang Khải chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 3. Kể từ ngày 12/07/2018, kính đề nghị Quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Vậy , Công ty TNHH Tự Động Hóa Quang Khải xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.
Xin trân trọng cảm ơn./.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

HÀ QUANG KHẢI

Các tin khác
Kỹ thuật skyper yahoo
Điện thoại: 0859 55 0527
Hotline:0859 55 0527
Kỹ thuật skyper yahoo
Điện thoại: 0948 876 5151
Về đầu trang